ZÁŽITKOVÉ TÁBORY A AKCE 

Akční tábory s dobrodružným a zároveň výchovně vzdělávacím programem. 

Sportovní nebo edukativní celoroční akce.

To vše si u nás a s námi děti opravdu užijí. 

NAŠE AKCE JSOU VÍC NEŽ JINÉ BĚŽNÉ DĚTSKÉ TÁBORY ČI JINÉ ZOTAVOVACÍ POBYTY A PŘÍMĚSTSKÉ ČI JEDNODENÍ AKCE NEBO KROUŽKY.

Naše pojetí dětských pobytových i příměstských táborů a jednodenních akcí i kroužků je moderní, ale odkazující se na české tradice. Naše programy jsou sportovní, posilující zdatnost a vytrvalost, zotavovací a rekondiční, motivující ke zdravému životnímu stylu, dobrodružné a zároveň výchovně vzdělávací, s akčním a zážitkovým pojetím, poskytující dětem během pobytu či akce nejen zábavu, ale i nové znalosti a zkušenosti v duchu nejnovějších trendů zážitkové volnočasové pedagogiky. Jsme nezisková společnost, založena dobrovolníky, kteří leta působí na dětských táborech. Naši členové mají zkušenosti jako volnočasový pedagogové, učitelé na různých typech škol, zdravotníci, členové složek integrovaného záchranného systému nebo pracovníci v gastronomii. Jsou dostatečně erudovaní pro svoji činnost a zajištění bezpečí účastníků. 

aktuální připravené tábory a akce na rok 2024

NA UHRAZENÍ TÁBORA NEMUSÍTE BÝT SAMI

TYTO POJIŠŤOVNY POSKYTUJÍ PŘÍSPĚVEK NA OZDRAVNÉ POBYTY, TÁBORY A AKCE O PRÁZDNINÁCH

201         Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

207        Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211           Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213          RBP, zdravotní pojišťovna

205         Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

DĚLÁME, PRO VAŠE DĚTI 

TO NEJLEPŠÍ

JSME JINÍ, NASLOUCHÁME ODBORNÍKŮM, ALE I DĚTEM. 

STÁLE VYLEPŠUJEME NEJEN PROGRAM, ALE I NÁŠ PŘÍSTUP.

U NÁS MÁME RÁDI DĚTI A JEJICH ÚSMĚVY, KDYŽ JSOU ŠŤASNÍ,

ALE PŘEDEVŠÍM VNÍMÁME NAŠI  ODPOVĚDNOST ZA NĚ.

Prioritou personálu našich akcí a táborů je zajištění zdravotní péče a bezpečí našich účastníků. Dále je pro nás podstatné zajištění nejen zotavovacího a rekondičního programu spojeného s pobytem v přírodě, ale i smysluplného sportovního nebo výchovně vzdělávacího programu s dobrodružnou a zábavnou náplní s akčním a zážitkovým pojetím. Je samozřejmostí nepřetržitá přítomnost kvalifikovaných zdravotníků, osob zajišťující střežení a pedagogický dozor po celou dobu akce. Zajišťujeme nepřetržitý, celodenní pitný režim. Snažíme se o podporu zdravého životního stylu a zajištění kvalitní pestré a vyvážené stravy v dostatečném množství. Vždy je kladen důraz i na zajištění odpovídajících hygienických podmínek. Naši vstřícní skupinoví, oddíloví vedoucí nebo instruktoři se věnující svým dětským skupinám, oddílům nebo týmům, během celé akce nedávají prostor pro vymýšlení lumpáren. Zajišťujeme, aby byli instruktoři a vedoucí pro svou činnost řádně vyškoleni a dostatečně erudováni a to především u sportovních a vzdělávacích aktivit. Snažili jsme se eliminovat vše, co se dětem na dětských akcích, kroužkách a klasických táborech nelíbí a co je traumatizovalo. Nuda nemá na našich akcích místo a to ani při odpočinku, přestávkách, osobním volnu a případném poledním klidu. Nezavíráme děti na chatičky a nenařizujeme spánek, ale jsou účastníkům nabídnuty, kromě odpočinku i klidové aktivity pod dohledem instruktorů. U nás není prostor pro šikanu, ubližování, omezování nebo posmívání. U nás děti nezesměšňujeme např. za špatný úklid prasátkem, nesmějeme se jim za neohrabanost, ale naopak motivujeme je pozitivním způsobem. Naše programy jsou sestaveny, aby děti motivovaly k lepšímu zvládání hygienických činností, úklidu, táborových, sportovních a edukativních programových úkolů a soutěží. Podporujeme je, aby spolu spolupracovaly a pomáhaly si a vhodně se chovaly k ostatním. Neděsíme děti při stezkách odvahy a nevyvoláváme jim traumata. Naše večerní bojovky jsou dobrovolné, týmové se svítilnami a posilují odvahu a nevyvolávají strach. Díky našemu přístupu a množství zdravotníků v našem týmu se na naše tábory a akce mohou hlásit i děti hendikepované, s poruchami chování, soustředění, či se zdravotními omezeními a chronicky nemocné pokud nevyžadují každodenní odbornou péči a jsou kompenzovány. Nesmějí být, ale infekční a dle lékaře musí být schopni tábor či danou akci zvládnout. Hygienické návyky, mentální úroveň a komunikační dovednosti by měli odpovídat rozmezí požadovaného věku. V případě separační úzkosti požadujeme spolupráci rodičů a jejich ochotu dodržovat dohodnutá pravidla. Jsme hrdi, že se nám většina našich účastníků opakovaně na naše tábory a jiné akce vrací a mnoho z nich se stává našimi členy. Jsme vděční za velmi pozitivní hodnocení našich akcí a našeho přístupu a dále budeme dělat vše proto, aby jsme si přízeň zasloužili.